Fornminnebasen gir en samlet oversikt over alle kjente faste kulturminner i Norge. Basen omfatter også en del nyere tids kulturminner, samt en del registreringer av mer "usikre" fornminner. NINA/NIKU har ansvar for basen.

Førhistoriske Minne er en registreringsserie utarbeidet av arkeolog og konservator Per Fett, som gir en samlet oversikt over faste fornminner og gjenstander i de 77 kommunene som hører inn under Bergen Museums distrikt. Oversikten er organisert kommunevis (1976) og deretter etter gård og bruk. Hele serien er tilgjengelig.