Prosjektet "Arkeoland" har som hovedmål å etablere et digitalt ressursbibliotek for arkeologi. Ressursbiblioteket er presentert som et nettsted og er er bygd opp slik at det aktivt kan inkorporeres i arkeologiundervisningen i Norge. Arkeoland ønsker å være en informasjonsbank for både lærere og studenter på ulike gradsnivå.
Prosjektet ble satt i gang som et samarbeidsprosjekt mellom Arkeologisk institutt ved Universitetet i Bergen og det nasjonale Museumsprosjektet. Sammen med Arbeidsgruppen for digitale læremidler er det disse tre som står for gjennomføring og finansiereing av prosjektet.
Arkeoland er et nasjonalt samarbeidsprosjekt som omfatter alle universitetsmuseene, samt Arkeologisk museum i Stavanger. Alle landsdelsmuseene er derfor sammen om å sikre at relevant arkeologisk informasjon blir gjort tilgjengelig for de arkeologiske fagmlijøene i Norge.
Innenfor prosjektet er det også nedsatt en nasjonal arbeidsgruppe som består av representanter fra alle de involverte institusjonene. Arbeidsgruppens medlemmer er: